Art818

Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret för använt kärnbränsle. Huvudrapport från projekt SR-Site. Uppdaterad 2015-05.

2018

SKB

SR-Site_vol2.pdf
28,66 MB
SR-Site_vol3.pdf
14,28 MB
SR-Site_vol1.pdf
12,36 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.