• Ta fram underlag för SKB:s pågående och kommande analyser av säkerhet efter förslutning
  • Modifiera befintliga och utveckla nya modeller för hur grundvatten transporterar radionuklider från avfallet, genom barriärmaterial till närliggande berg
  • Driva metod- och modellutveckling av ämnestransport i utvecklingsprojekt och i analyser av säkerhet efter förslutning för SKB:s befintliga och planerade slutförvar
  • Planera, beställa, följa upp och koordinera SKB-finansierad forskning och utveckling inom verksamhetsområdet vid universitet, högskolor och företag
  • Följa forskning och utveckling inom området, både nationellt och internationellt samt delta i internationella samarbeten inom verksamhetsområdet