Mer övergripande kommer du att:

  • Förvalta och vidareutveckla ämnesspecifik kunskap rörande våra platser
  • Stödja verksamheten inom SKB med teknisk och vetenskaplig expertis i utredningar och beställningar
  • Delta i analysen och rapporteringen av säkerheten efter förslutning av SKB:s befintligt och planerade slutförvar, med fokus på det egna ämnesområdet
  • Stödja arbetet med uppförande och drift av befintliga och planerade berganläggningar
  • Planera, beställa, följa upp och koordinera SKB-finansierad forskning och utveckling inom verksamhetsområdet vid universitet, högskolor och företag
  • Följa forskning och utveckling inom området, både nationellt och internationellt samt delta i internationella samarbeten inom verksamhetsområdet