• Ansvara för att inom ämnesområdet geokemi ta fram underlag för SKB:s pågående och kommande analyser av säkerhet efter förslutning
    • Delta i analysen och rapporteringen av säkerheten efter förslutning av SKB:s befintligt och planerade slutförvar, med fokus på grundvattenkemiska aspekter
    • Driva projekt som ska leda till modellutveckling av geokemiska processer samt till utveckling av metoder för karakterisering av geokemiska parametrar
    • Stödja verksamheten inom SKB med teknisk och vetenskaplig expertis i utredningar och beställningar
    • Planera, beställa, följa upp och koordinera SKB-finansierad forskning och utveckling inom verksamhetsområdet vid universitet, högskolor och företag
    • Följa forskning och utveckling inom området, både nationellt och internationellt samt delta i internationella samarbeten inom verksamhetsområdet

Vi söker dig som har

Vi söker dig som har en högre universitetsexamen inom relevant ämne och med flerårig erfarenhet.

Som person är du strukturerad och kan ta egna initiativ, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra människor. Ovanstående egenskaper är viktiga eftersom en central del av arbetet är att samverka med andra experter inom områdena ytekosystem, hydrogeologi, geologi och ämnestransport, för att därmed säkerställa en god integrering av modelleringen av ämnestransport i geosfären, till exempel från ekosystem till förvaret.

Det är meriterande om du har

Det är meriterande om du har kunskap om ett eller flera av de modelleringsverktyg som används vid SKB:s säkerhetsanalyser (till exempel PhreeqC, PFlotran, Comsol, Matlab) samt om du har utökade kunskaper om till exempel betongkemi, biogeokemi och mikrobiologi.

Varför välja oss

Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många sakkunniga experter, såväl nationella som internationella, som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder därför till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidsförkortning samt föräldraledighetstillägg.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

Övrig information

Rekryterande chef: Mikael Gontier, 076-815 58 78
Rekryterare: Zanko Dasko, 0702-53 28 96

Fackliga företrädare är för Saco-SKB är Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.

Placeringsort: Östhammar, Solna eller Oskarshamn

Tjänsten kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Körkort B är ett krav.

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 16 juni 2019. Urval sker efter sista ansökningsdatum.

Vi ser fram emot din ansökan!