SKB:s logotyp Adress till SKB

”Det gäller att beskriva
vad som är viktigt”

– Jag beskriver berget.

Så enkelt förklarar Åsa Fransson sin forskning – och berättar sedan att det inte bara handlar om geohydrologi, bergmekanik och injekteringsmetodik, utan också om att besvara frågan: Vad är det vi vill veta och varför?

Man skulle förstås kunna förklara att Åsa Fransson och hennes forskarkollegor på Avdelningen för geologi och geoteknik vid Chalmers tekniska högskola undersöker det vattenförande spricksystemet i berget. De kontrollerar vad som händer om man injekterar, alternativt pumpar ut vatten. De tittar på hur sprickorna beter sig när man sprutar in något under tryck. Kort sagt: De beskriver bergets egenskaper och konsekvenser av ingrepp i samband med tätning.

Men Åsa Fransson, docent i teknisk geologi och väg- och vatteningenjör, ser ett vidare uppdrag för sin forskning. Det handlar om att ta fram fungerande metodik och, inte minst, att underlätta kommunikationen mellan vetenskapligt inriktade forskare å ena sidan och projekterare och entreprenörer å den andra.

Tolkar och kommunicerar

– Sådana som jag hjälper till att tolka och överföra geologisk information till ingenjörsmässig tillämpning. Det gäller att kunna beskriva vad som är viktigt utifrån vad som ska utföras. Och vet man vad som är viktigt kan man också säga vilka undersökningar som behöver göras, säger hon.

Alltså: att göra klart vad man vill veta och varför. Annars riskerar man att välja metoder eller beskrivningar som inte ger de resultat som krävs.

– En hel del tidigare tunnelprojekt skulle ha mått bra av att man samlade och analyserade den kunskap som faktiskt fanns, innan man bestämde vilken metod som skulle användas. Men undersökningar tar tid och ses ibland med oblida ögon, konstaterar Åsa som bland annat forskat vid det omsusade tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Anpassa till produktion

SKB spelar i en liga för sig när det gäller förundersökningar, säger hon. Själv har hon följt diskussionerna här, som expertstöd och i forskarprojekt, sedan 1996 och tycker att hon och kollegorna i dag har en bra helhetsbild av berget.

– Nu handlar det om att tillämpa allt vi lärt oss och att anpassa det till produktion. Vi behöver skapa oss en bild av vad vi kan förvänta oss, vilka extremfall som kan uppstå och hur vi ska lösa det. Det är bra att ha alternativa lösningar färdiga redan innan man står inför själva valet.

Men förundersökningar i all ära. Det blir kul att komma in i berget på riktigt, tycker Åsa.

– Det är ju först när man är på plats som man faktiskt vet. Den kunskap vi får i det här projektet kommer att vara användbar i många andra sammanhang. Och det skulle förstås vara kul att få använda en delsträcka där nere till att testa nåt nytt …

Porträtt på Åsa Fransson. Åsa Fransson är docent i teknisk geologi samt väg- och vatteningenjör.
Publicerad: 2009-12-22
Senast uppdaterad: 2010-03-24