SKB:s logotyp Adress till SKB

Forskning i Oskarshamn
ska visa älgens okända liv

I ett nytt forskningsprojekt har 26 älgar i skogarna kring Misterhult fått GPS-sändare. Det kommer att ge nya kunskaper om hur älgarna beter sig – och allt går att följa på nätet.  SKB bidrar på flera sätt till projektet, som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Under mitten av januari 2010 avslutades märkningen av 26 älgar i skogarna norr om Oskarshamn.

– Det är ett stort forskningsprojekt som omsätter tre miljoner kronor per år. Vi samarbetar med bland andra Naturvårdsverket och i det här fallet Sveaskog, säger Göran Ericsson, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. 

SKB bidrar i Misterhult till märkningen av ytterligare en älg, förutom de 25 som alltså var planerade. SKB har redan tidigare undersökt älgstammen i området. I samband med SKB:s platsundersökning i Misterhult genomfördes en flyginventering. Dessa data gör älgstammen i Misterhult till en av de mest välundersökta i södra Sverige.

– Vi kommer säkert att ha nytta av tidigare inventeringar och data som SKB tagit fram. Men ett problem i sammanhanget är att det delvis handlar om färskvara, säger Göran Ericsson.

Alla som är intresserade kommer, via nätet, att kunna följa älgarnas vandring. Men för att minska risken att någon stör älgarna läggs informationen ut först efter 14 dagar. Därför dröjer det till den första februari innan Misterhults 26 älgar går att hitta på adressen www.alg-forskning.se.

Syftet med forskningen är att undersöka effekterna av arbetet med att skapa foder åt älgarna och därigenom minska skadorna som älgstammen orsakar skogsbruket.

– Vi vill se effekterna av arbetet i Misterhult. Nu kommer vi att se i vilka områden älgarna rör sig och när de är där, säger Göran Ericsson.

I slutändan handlar det om att hitta lösningar där skogsmarken ger utrymme för en bredare användning.

– Skogen är inte längre bara ett virkesförråd. Den har blivit allt viktigare för till exempel besöksnäringen att det finns områden med vilt som man kan vistas i, säger Göran Ericsson.

Inventering av älgar med helikopter. Foto: Curt-Robert Lindqvist.
Publicerad: 2010-01-22
Senast uppdaterad: 2011-03-14