SKB:s logotyp Adress till SKB
Porträttfoto på Åsa Zazzi. Foto: Carl-Magnus Fagerholm. Åsa Zazzis forskning visar hur ett mineral kan fungera som barriär för att hindra radioaktiva ämnens spridning.

Radioaktiva ämnen fastnar i mineral

Åsa Zazzis forskning visar hur ett mineral kan fungera som barriär för att hindra radioaktiva ämnens spridning. I slutet av april 2009 presenterades hennes doktorsavhandling.

Åsa Zazzis forskning visar hur ett mineral kan fungera som barriär för att hindra radioaktiva ämnens spridning. Hennes doktorsavhandling baserar sig på studier av klorit, ett mineral som är vanligt förekommande i sprickzoner i de områden där SKB undersökt lokalisering av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Det har gått åtta år sedan Åsa Zazzi inledde sitt forskningsprojekt, varav drygt ett år varit mammaledighet. I slutet av april 2009 kunde hon presentera sin doktorsavhandling i kemi vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.  Genom att undersöka ett specifikt mineral från en rad olika utgångspunkter ökar kunskaperna om vad som händer vid läckage av radioaktiva ämnen till berggrunden.

I avhandlingen, som har titeln Chlorite: Geochemical properties, dissolution kinetics and Ni(II) sorption, presenteras Åsa Zazzis forskning som visar egenskaperna hos klorit, hur och när mineralet löses upp, samt hur bra det är på att hålla kvar radioaktiva ämnen, radionuklider. I försöken användes klorit från tre olika platser i Sverige.

Forskningen har finansierats av SKB, med utgångspunkten att förstå mer om bergets egenskaper på de platser som är aktuella för lokalisering av ett slutförvar. Utgångspunkten har därför varit de förhållanden som råder för de tänkbara platserna för slutförvaring. Klorit finns på granitytor i sprickzoner i dessa områden.

– Vi vet att det finns klorit i de här områdena och därför vill man veta hur det uppför sig, säger Åsa Zazzi.

Processen liknas vid att hälla vatten med partiklar genom en sandbädd, där man i det här fallet vill att så många som möjligt av dessa partiklar ska fastna. Resultatet visar att klorit är ett mineral som både är beständigt och har en god sorptionsförmåga. 

– SKB har ju ställt upp vissa villkor för berget. Enligt dessa så ska mineralet vara stabilt och vidhäftande för radionuklider, säger Åsa Zazzi.

Publicerad: 2009-05-04
Senast uppdaterad: 2011-03-14