SKB:s logotyp Adress till SKB

SKB:s samhällsprogram

SKB:s samhällsprogram startade 2003 och innefattar såväl forskning som utredningar. Några av de samhällsaspekter som belysts inom programmet är socioekonomi, beslutsprocesser, opinion och attityder samt omvärldsförändringar. Inom programmet finns 17 forskningsprojekt som avslutats eller som fortfarande pågår samt ett stort antal utredningar.

De resultat som tagits fram inom forsknings- och utredningsverksamheten har bidragit till att ny kunskap och nya perspektiv tillförts kärnavfallsfrågan. Forskningsprojekten finns bland annat redovisade inom ramen för SKB:s Fud-program (forskning, utveckling och demonstration) 2004 och 2007.

Utredningsverksamheten inleddes redan under förstudietiden men fördjupats genom att nya frågeställningar tillkommit allt efter som. Lokal- och regional utveckling, turism- och imagefrågor är exempel på frågor som belysts. De kommunspecifika utredningspaketen har tagits fram i nära dialog med kommunerna.

Både forskning och utredningar syftar till att ge beslutsfattare på olika nivåer ett bredare beslutsunderlag.

Läs mer om samhällsprogrammet

Publicerad: 2008-05-04
Senast uppdaterad: 2008-12-04