SKB:s logotyp Adress till SKB

Säkerheten i fokus när SKB väljer plats 2009

Den långsiktiga radiologiska säkerheten är den i särklass viktigaste frågan för SKB. Detta gäller också när vi om ungefär ett år väljer plats för slutförvaret för det använda kärnbränslet. Det var budskapet när SKB, genom bland annat vd Claes Thegerström, deltog vid Kärnavfallsrådets utfrågning om platsvalsprocessen i Stockholm.

– För oss på SKB finns ett mål som står över allt annat, och det är den långsiktiga radiologiska säkerheten. Det är det vårt uppdrag går ut på, och om detta får det inte råda någon som helst tvekan. För oss är det därför självklart att vi ska välja den plats där vi har de bästa förutsättningarna att bygga ett långsiktigt säkert förvar. Detta innefattar bland annat platsens egenskaper, tekniken och hur väl vi lyckas genomföra alla steg som återstår fram till dess att förvaret är färdigt och förslutet, säger Claes Thegerström, som inledde SKB:s del av programmet.

– För snart 20 år sedan inleddes en stegvis lokaliseringsprocess för att hitta en plats för slutförvaret. Vi har i dag två mycket bra platser att välja mellan där det också finns positiv inställning till slutförvaret. Analyserna från platsundersökningarna pågår för fullt och vår bedömning är att vi under försommaren 2009 kommer att kunna berätta om vilken plats vi vill ansöka om att få bygga slutförvaret på, avslutar Claes Thegerström.

För mer information, kontakta pressekreterare Jimmy Larsson-Hagberg  på telefon 08-459 84 83, mobil 070-269 91 15 eller e-post jimmy.larsson-hagberg@skb.se

Publicerad: 2008-06-04
Senast uppdaterad: 2008-09-10