SKB:s logotyp Adress till SKB

SKB lämnar in långsiktig säkerhetsanalys för SFR

Onsdagen den 30 april lämnade SKB in den uppdaterade långsiktiga säkerhetsanalysen för slutförvaret av låg- och medelaktivt avfall (SFR) till myndigheterna SKI och SSI. Analysen bekräftar att SFR är ett förvar som uppfyller högt ställda krav när det gäller den långsiktiga säkerheten.

SKB lämnade i slutet av januari i år in säkerhetsredovisningens analys av driften av SFR, medan det denna gång är den långsiktiga säkerheten som är i fokus.

Stora framsteg har gjorts sedan den förra analysen 2001; bland annat har tidsperspektivet för säkerhetsanalysen förlängts från 10 000 till 100 000 år. I analysen hanteras också risker för kommande istider, jordbävningar samt hur förvarets barriärer kan tänkas påverkas över tiden.

Säkerhetsanalysens huvudrapport, tillsammans med tillhörande underlagsrapporter, har  nu lämnats in. För två av dessa underlagsrapporter återstår dock den formella säkerhetsvärderingen. SKB har av den anledningen ansökt om anstånd hos SKI, vilket har beviljats och dessa rapporter ska lämnas in i sitt slutliga skick till myndigheten senast 12 maj.

För ytterligare information, kontakta enhetschef Börje Torstenfelt
08-459 84 86 eller 070-588 65 53.

Publicerad: 2008-04-30
Senast uppdaterad: 2008-08-22