SKB:s logotyp Adress till SKB

SKB:s ägare och styrelse

 

Ägare

SKB är ett intressentföretag, som genomför merparten av sina tjänster på uppdrag av ägarna, de företag som driver de svenska kärnkraftverken.

E.ON Kärnkraft
Sverige AB
12 %

 

                OKG Aktiebolag
22 %


Forsmarks
Kraftgrupp AB
30 %

Vattenfall AB
36 %

Styrelsen – Ledamöter

Torbjörn Wahlborg
Vattenfall AB, ordförande

Lars Berglund
Forsmarks Kraftgrupp AB

Henrik Nebrelius
E.ON Kärnkraft Sverige AB

 

 

 

Ett sammanträdesbord med stolar runt om.Ingemar Engkvist
E.ON Kärnkraft Sverige AB

Lars Björnkvist
Ringhals AB

 

 

Fredrik De la Gardie
Arbetstagarrepresentant,
Unionen

Martina Sturek
Arbetstagarrepresentant,
Sveriges Ingenjörer

Suppleanter

Gunnar Wikmark, Vattenfall AB
Karl Bergman, Vattenfall AB
Åsa Carlson, E.ON Kärnkraft Sverige AB
Henny Norderyd, E.ON. Sverige AB
Jonas Åkesson, Forsmarks Kraftgrupp AB

Jimmy Larsson-Hagberg (Unionen)
Marika Westman (Sveriges Ingenjörer)

Publicerad: 2006-03-07
Senast uppdaterad: 2015-05-18