SKB:s logotyp Adress till SKB

Mellanlagret för använt kärnbränsle – Clab

Mellanlagret för använt kärnbränsle kallar vi Clab.
Här lägger vi avfallet i bassänger med vatten.
Vattnet kyler ned det varma avfallet
och stoppar den farliga strålningen från avfallet.
Här ska avfallet ligga till dess vi har byggt ett slutförvar
någonstans i Sverige.

Clab-bassängen och människor som står vid räcket.

På bilden ser du en av de stora bassängerna.
Bassängerna är byggda nere i berget.
Här ligger det radioaktiva avfallet och svalnar i vattnet.

Tillbaka

Publicerad: 2006-03-07
Senast uppdaterad: 2011-01-11