SKB:s logotyp Adress till SKB
Fartyg i skärgård. Foto: Joakim Hellman

Fartyget m/s Sigrid

De svenska kärnkraftverken ligger vid kusten och har egna hamnar. SKB:s fartyg m/s Sigrid transporterar avfallet därifrån till våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Låg- och medelaktivt avfall transporteras även från forskningsanläggningen Studsvik.

I Sverige transporteras i stort sett allt radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till sjöss. SKB:s fartyg m/s Sigrid hämtar avfallet vid kärnkraftverken och kör det till våra anläggningar i Oskarshamn och Forsmark. Låg- och medelaktivt avfall transporteras även från forskningsanläggningen Studsvik.

Många säkerhetshöjande funktioner

Sigrid är specialdesignad för transport av radioaktivt material. Fartyget byggdes 2011–2013 i Galati i Rumänien av Damen och är klassat enligt International Maritime Organisation (IMO:s) högsta nivå, INF 3, för fartyg som transporterar radioaktivt material. 

Sigrid är utrustad med extra kommunikationsutrustning och har många inre och yttre säkerhetshöjande funktioner. Till exempel är många viktiga system dubblerade och separerade för att bidra till hög drifttillgänglighet och flexibilitet. Om ett viktigt system fallerar under en resa, till exempel på grund av ett mekaniskt fel eller en olycka, finns det ett reservsystem som tar vid.

Drivs med lågsvavlig marindiesel

Miljöhänsyn har haft hög prioritet vid utformningen av Sigrid. Till exempel drivs hon med lågsvavlig marindiesel, och tack vare motorarrangemanget, med fyra lite mindre motorer kan hon även vid låga farter utnyttja katalytisk avgasrening.

Lastning och lossning av Sigrid sker med ro-ro-metoden, vilken innebär att terminalfordon kör in i lastrummet via en akterramp och lastar och lossar transportbehållare.

Sigrid ägs av SKB, men drift och bemanning sköts av Furetank Rederi AB.

Publicerad: 2006-02-23
Senast uppdaterad: 2014-11-10