SKB:s logotyp Adress till SKB

Viktig milstolpe i Finland

Finlands strålsäkerhetsmyndighet har lämnat ett positivt yttrande till regeringen om den planerade slutförvars-anläggningen i Olkiluoto i Finland. SKB:s motsvarighet i Finland, Posiva, har ansökt om tillstånd att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle med samma metod som i Sverige.

Kalendarium

Nyhetsbrev

Nya tidningar

Omslagsbilder för Lagerbladet Oskarshamn respektive Lagerbladet Östhammar. Nr 3 2014.

I senaste numret av Lagerbladet kan du läsa om fiberutbyggnad i Oskarshamn, fiskestudier i Forsmark och om att kopparn klarar miljön i Kärnbränsleförvaret.

Till tidningarna