SKB:s logotyp Adress till SKB

Arkeolog gav insikter om framtiden

Neandertalare, historiska monument och framtidsperspektiv på kärnavfall. Anders Högberg, från Linnéuniversitetet, knöt ihop dåtiden med framtiden när han föreläste om hur arkeologi kan användas för att bättre förstå hur information om Kärnbränsle- förvaret kan föras vidare till kommande generationer.

Samråd den 2 december

SKB inleder samråd i frågan om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab.

Till inbjudan

Nya tidningar

Omslagsbilder för Lagerbladet Oskarshamn respektive Lagerbladet Östhammar. Nr 3 2014.

I höstens nummer av Lagerbladet kan du läsa om fiberutbyggnad i Oskarshamn, fiskestudier i Forsmark och om att kopparn klarar miljön i Kärnbränsleförvaret.

Till tidningarna