SKB:s logotyp Adress till SKB

Stort lokalt förtroende för SKB

Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort bland befolkningen i såväl Östhammars som Oskarshamns kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag.

Nyhetsbrev

Nya tidningar

Kollage med omslag från de båda editionerna av senaste numret av Lagerbladet.

I årets första nummer kan ni läsa om hur mervärdespengar skapar nytt liv i hamnen i Oskarshamn och om hur utdöda språk lär oss att skriva till framtiden.

Till tidningarna

Tema natur

Havsörn landar på sten. Foto: Håkan Karlsson

Natur värd att vårda. I Forsmark finns vacker och värdefull natur med en ovanlig vildmarkskaraktär. Läs om hur SKB värnar om dessa värden, även vid ett bygge av ett kärnbränsleförvar i området.

Till temasida