SKB:s logotyp Adress till SKB

Kalendarium

Sommarläsning

Omslagsbilder på Lagerbladeet Östhammar resp Lagerbladet Oskarshamn.

I Lagerbladets sommarnummer kan du läsa om livet ombord på m/s Sigrid och om hur vår ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle granskas.

Till tidningarna

Nyhetsbrev