SKB:s logotyp Adress till SKB
Foto: Lasse Modin.

Satsning på utbyggnad av fiber

SKB och Östhammars och Oskarshamns kommuner satsar tillsammans på utbyggnad av fiberinfrastruktur i glesbygd. Inom ramen för mervärdesavtalet bidrar SKB och SKB:s ägare med 10 miljoner till projektet, som ska pågå i flera år.

Kalendarium

Övriga webbplatser

Här hittar du mer information om mervärdesavtalet mellan kommunerna, SKB och våra ägare. Våra dotterbolag SKB Näringslivsutveckling och SKB International har även sina egna webbplatser.

Nya tidningar

Kollage med omslag från de båda editionerna av senaste numret av Lagerbladet.

I årets första nummer kan ni läsa om hur mervärdespengar skapar nytt liv i hamnen i Oskarshamn och om hur utdöda språk lär oss att skriva till framtiden.

Till tidningarna

Tema natur

Havsörn landar på sten. Foto: Håkan Karlsson

Natur värd att vårda. I Forsmark finns vacker och värdefull natur med en ovanlig vildmarkskaraktär. Läs om hur SKB värnar om dessa värden, även vid ett bygge av ett kärnbränsleförvar i området.

Till temasida