SKB:s logotyp Adress till SKB

Sommar i berget på två platser

Sedan lång tid tillbaka erbjuder SKB allmänheten visningar av Äspölaboratoriet i Oskarshamn och Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark sommartid. Varje år tar tusentals personer tillfället i akt att göra ett besök nere i urberget.

Kalendarium

Sommarläsning

Omslagsbilder på Lagerbladeet Östhammar resp Lagerbladet Oskarshamn.

I Lagerbladets sommarnummer kan du läsa om livet ombord på m/s Sigrid och om hur vår ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle granskas.

Till tidningarna

Nyhetsbrev