SKB:s logotyp Adress till SKB

Livsgärning prisas

Claes Thegerström, SKB:s förre vd, har sysslat med kärn-avfallsfrågan nästan hela sitt yrkesliv. Som en diversehandlare i vetenskap, teknik och samhällskontakter har han lotsat Sverige mot målet – ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle. För sin livsgärning får han nu WMS Lifetime Achievement Award.

Kalendarium

Nyhetsbrev

Nya tidningar

Omslagsbilder för Lagerbladet Oskarshamn respektive Lagerbladet Östhammar. Nr 3 2014.

I senaste numret av Lagerbladet kan du läsa om fiberutbyggnad i Oskarshamn, fiskestudier i Forsmark och om att kopparn klarar miljön i Kärnbränsleförvaret.

Till tidningarna